Grenzen van macht

De eenentwintigste eeuw wordt gekenmerkt door de verlegging van de grenzen van macht. Niet langer ligt macht uitsluitend bij de staat. Macht is geprivatiseerd: de invloed van bedrijven, burgerinitiatieven en mondiale non-state actors reikt verder dan ooit. Nieuwe vragen over de grenzen van macht zijn daarom uiterst relevant. Waar stopt de statelijke macht? Waar begint individuele vrijheid? Hoe gaan we om met alle complexe veranderingen op bijvoorbeeld het gebied van privacy of de Europese Unie?

De schuivende grenzen van macht bespreken we aan de hand van diverse en uiteenlopende onderdelen. Niet alleen bekijken we mondiale krachtsverhoudingen, ook zoomen we in op bijvoorbeeld burgerinitiatieven en de lokale strijd voor vrede.