Grenzen van identiteit

Wie ben ik? Wie is de ander? Waar identiteit vroeger een duidelijk afgebakende kwestie van klasse, ideologie of cultuur was, lijken alle grenzen tegenwoordig vervaagt. In een geglobaliseerde wereld is identiteit fluïde en ongrijpbaar. We laten ons niet meer definiëren op basis van traditionele grenzen maar creëren die grenzen zelf. Identiteit, individueel en collectief, is in de eenentwintigste eeuw niet alleen gedefragmenteerd, maar ook gepolitiseerd. Overal om ons heen zien we conflicten op basis van identiteit. Zwarte Piet, transgendertoiletten of nationalistisch populisme; wie ben ik? Wie is de ander?